Het restant van de betaling moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van uw reis betaald worden. Voor boekingen die binnen 6 weken voor de aanvang van de reis liggen moet het volledige bedrag direct worden betaald.
Wanneer u niet op de overeengekomen data betaalt, kan SolFly de klant in een proces dat uit meerdere stappen bestaat uit herinneringskosten tot € 25,00 in rekening brengen. Deze kosten kunnen betrekking hebben op de aanbetaling en de betaling van het restant of de gehele betaling. Bij niet tijdige of volledige betaling van de aanbetaling, behoudt SolFly zich het recht voor na een aanmaning met een vervaldatum, de opzegging van de reisovereenkomst te verklaren en in overeenstemming met de algemene annuleringstarieven volgens paragraaf 6 te annuleren.

Let op! Zonder volledige betaling kan er geen aanspraak worden gemaakt op het gebruik van de reisdiensten.

Categorie: