Privacybeleid van SolFly BV

Bedankt voor het gebruik van onze diensten of het bezoeken van onze website(s). In dit privacybeleid beschrijven we welke, hoe en waarom we informatie verzamelen als u onze website(s) bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. We beschrijven in dit privacybeleid ook hoe we deze informatie gebruiken en openbaar maken. We nemen uw privacy zeer serieus en verkopen nooit lijsten of e-mailadressen. Wij zijn ingericht op de GDPR (General Data Protection Regulation)/AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en ePrivacy-wetgeving en gaan volgens deze regelgeving(en) om met onze data.

1. Algemene informatie

1.1 Definities

Deze definities helpen u bij het begrijpen van ons privacy beleid. Als we het over wij/ons/onze hebben, bedoelen we SolFly BV, gevestigd in Aalsmeer, Nederland. Wij bieden een online boekingsportal. Als we zeggen gebruiker, bedoelen we een medewerker van een organisatie die betaald gebruik maakt van onze diensten. Een klant is men indien men is ingeschreven voor onze nieuwsbrief of een vakantie heeft geboekt via onze organisatie. Partners zijn personen of organisaties die SolFly BV inhuurt om diensten ten aanzien van onze website en/of marketing- of salesdoelstellingen van SolFly BV zelf uit te voeren. Met deze partners worden aparte overeenkomsten afgesloten voor het waarborgen van uw privacy volgens onze richtlijnen.

Persoonlijke informatie is informatie die gebruikt kan worden om u te identificeren, inclusief bijvoorbeeld voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, woonadres, geslacht en andere demografische informatie.

Het privacy beleid is van toepassing op onze website: ​https://www.solfly.nl

Met ‘Website’ bedoelen we de website zelf, webpagina’s, interactieve features, applicaties, widgets, blogs, sociale media, sociale media-tabs of ander online of mobiel aanbod dat linkt naar dit privacybeleid. Dit online aanbod kan weergegeven worden op computer, mobiel of op een andere device of manier. Door het aanbieden van onze diensten kunnen we persoonlijke informatie verzamelen over een website-bezoeker, gebruiker, persoon of e-mailadres op of gerelateerd aan een distributielijst of klant.

1.2 Veranderingen

Wij kunnen dit privacybeleid op elk moment opnieuw aanpassen. De meest recente versie wordt aangegeven door het versienummer en de datum onderaan dit privacybeleid. Alle updates en wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. We publiceren een herziene versie op de website en een link naar het privacybeleid in de footer van onze nieuwsbrieven of communiceren de wijziging anderszins.

Wij raden u aan om dit privacybeleid vaker te bekijken om op de hoogte te blijven van wijzigingen die op u van toepassing zijn. Onze elektronisch of anderszins opgeslagen kopieën van dit privacybeleid zijn de echte, volledige, geldige, authentieke en afdwingbare kopieën van de versie van het beleid, dat van kracht was op de betreffende datum dat wij uw persoonsgegevens hebben verkregen.

1.3 Scope

Dit privacybeleid is leidend en houdt rekening met – en respecteert – alle data die we hebben verzameld, of verzamelen over en/of van u. Indien van toepassing hanteren we aparte gebruikersvoorwaarden, waar we altijd aparte, doelbewuste toestemming voor zullen vragen.

1.4 Vragen en/of opmerkingen en/of uitschrijven

Als u zich wilt uitschrijven voor onze e-mails, kunt u zich ten allen tijde afmelden via de afmeldlink onderin onze e-mails. Als u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft of als u persoonlijke informatie wilt updaten, verwijderen of veranderen, neem dan contact met ons op. Dit geldt ook voor bezorgdheid over de manier waarop we omgaan met privacy-zaken. Gebruik ons contactformulier of stuur ons een brief:

SolFly BV

Van Cleeffkade 15

1431 BA Aalsmeer

Nederland

info@solfly.nl

2. Informatie die we verzamelen

2.1.1 Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt

Als u gebruikmaakt van onze website, zich inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven of andere diensten, ons customer service team raadpleegt, ons een e-mail stuurt, reageert op een blog of met ons communiceert via een andere weg, dan geeft u ons vrijwillig informatie, die wij verzamelen. Deze informatie kan uw naam of uw inschrijfnaam bevatten, uw fysieke adres, uw e-mailadres, uw IP-adres, telefoonnummer, bankgegevens, maar ook details als geslacht, locatie, aankoopgeschiedenis en andere demografische informatie of interesses/lifestylekenmerken. Door het geven van deze informatie, stemt u ermee in dat deze informatie door ons verzameld, gebruikt en opgeslagen wordt.

2.1.2 Informatie die we automatisch verzamelen

Als u een gebruiker van onze website bent, als u zich heeft ingeschreven voor één van onze nieuwsbrieven, andere services of onze websites bezoekt, kunnen we informatie verzamelen. Deze informatie kan uw IP-adres, uw besturingssysteem, uw browser-ID, uw browser-activiteit en andere informatie met betrekking tot bezoeken aan onze website bevatten. We kunnen deze informatie verzamelen als onderdeel van logfiles maar ook door het gebruik van cookies of andere tracking-technologieën. Voor een meer gedetailleerde uitleg verwijzen we naar ons Cookiebeleid hieronder (hoofdstuk 4).

2.1.3 Persoonsgegevens die we ontvangen om informatie door te sturen

Als een klant de link ‘doorsturen naar een vriend’ of als een websitebezoeker de functionaliteit ‘deel dit product’ gebruikt, staan wij de klant/de websitebezoeker toe onze e-mail en/of website-inhoud te delen met de persoon van wie de klant/websitebezoeker de persoonsgegevens heeft ingevoerd. Wij gebruiken deze gegevens eenmalig en alleen om de gevraagde informatie toe te kunnen sturen.

2.1.4 Informatie vanuit andere bronnen

PrivacySubHeadingContentB4

3. Waarom we informatie verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wilt u meer weten over de afweging die wij maken bij het verwerken van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op via ​info@solfly.nl​.

3.1 Wettelijke verplichtingen

Een klein gedeelte van onze verwerkingen voeren wij uit omdat deze wettelijk verplicht zijn. Het gaat daarbij vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Ook kunnen we in het geval van juridische plichten persoonsgegevens verwerken.

3.2 Uitvoer van contracten met onze klanten

Wij houden bij welke organisaties gebruikmaken van onze website, met daarbij de relevante contactpersonen. We verwerken persoonsgegevens van deze contactpersonen om aan het contract te kunnen voldoen.

3.3 Sales- en marketingdoelstellingen

SolFly BV vergaart contactgegevens voor het kunnen e-mailen of bellen van contacten. Ook versturen we enquêtes, voeren we campagnes uit, zoals DM-activiteiten of advertentiecampagnes. Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnig toestemming voor hebt gegeven, maar kunnen uw profiel/interesses wel gebruiken voor het vinden van vergelijkbare profielen. Wij personaliseren soms om e-mails en andere communicatie-uitingen relevanter te maken.

3.4 Verbetering dienstverlening

Wij streven naar optimaal gebruiksgemak en dienstverlening voor gebruikers van onze website en bezoekers van onze website en/of klanten.

4. Rechten van de betrokkene

Onder de GDPR heeft elk persoon (de betrokkene) van wie gegevens verwerkt worden een aantal rechten. Wij doen ons best hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via ​info@solfly.nl​ of 0297-753720.

Informatie en inzage:

Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken.

Rectificatie:

Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we de gegevens aan.

Recht om vergeten te worden:

U kunt de persoonsgegevens die wij van u tijdelijk of permanent hebben verwijderen. Het kan zijn dat we die gegevens voor andere doeleinden (administratie of juridisch bijvoorbeeld) nog nodig hebben.

Beperking:

Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet):

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk (per e-mail of post) bezwaar indienen. Wij gaan zorgvuldig met uw aanvraag om en komen hier z.s.m. bij u op terug.

Overdraagbaarheid:

Dit is een nieuw recht onder de AVG, waarop u een beroep kunt doen als u de persoonsgegevens over wilt (laten) dragen. Dit is bij ons (waarschijnlijk) niet aan de orde, maar we helpen u graag verder als u hier vragen over heeft.

5. Cookies en tracking

SolFly BV Cookiebeleid

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare tracking-technologieën, zoals meet- en conversiepixels (hierna: cookies), om onze dienstverlening te verbeteren, de websites en e-mailcampagnes optimaal te laten functioneren, en voor het efficiënt uitvoeren van (e-mail)marketing campagnes. Wij hebben een partnership met derde partijen om onze advertenties op andere websites te beheren en vertonen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een desktop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De website ​https://www.solfly.nl​, zoals onder 1.1 benoemd, plaatst cookies of soortgelijke technieken (hierna: ‘cookies’). Het gebruik van cookies is volkomen veilig en cookies worden nooit gebruikt om privégegevens zoals wachtwoorden te achterhalen.

Welk type cookies zijn er?

Er zijn vier type cookies die gebruikt worden op ​https://www.solfly.nl​

- Noodzakelijk

Deze cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat ​https://www.solfly.nl​ goed werkt, ze stellen u in staat om door onze websites te navigeren en onze functies te gebruiken. Deze cookies identificeren u niet als individu. Als u niet akkoord gaat met deze cookies, kan dit invloed hebben op de prestaties van ons Solfly BV-platform, de website, of delen ervan.

- Functioneel

Met deze cookies onthouden onze websites welke keuzes u tijdens het webbezoek maakt (zoals gebruikersnaam of taalinstellingen) om een meer gepersonaliseerde online-ervaring te bieden. Ook kan het u in staat stellen om video’s te bekijken en om te gaan met sociale tools zoals blogs. De informatie die deze cookies verzamelen, kan persoonlijk identificeerbare informatie zijn die u heeft verstrekt, zoals uw gebruikersnaam. Wij zullen altijd open zijn over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen en met wie we het delen, indien aan de orde. Als u niet akkoord gaat met deze cookies, kan dit invloed hebben op de prestaties en functionaliteit van het Solfly BV-platform of de website.

- Prestatie

Deze cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze websites door informatie te verstrekken over de bezochte gebieden, de tijd doorgebracht op de website, en eventueel ondervonden problemen, zoals foutmeldingen. Dit helpt ons bij het verbeteren van de prestaties van onze websites. Deze cookies identificeren u niet als individu. Alle gegevens worden anoniem verzameld en samengevoegd.

- Targeting/advertenties

Deze cookies volgen u langere tijd over verschillende websites en zijn in staat een profiel op te bouwen. Hierdoor kan u worden gesegmenteerd op specifieke interesses. Deze cookies worden veel gebruikt om online gerichter en persoonlijker e-mails te sturen en -advertenties te tonen. Een advertentienetwerk plaatst via een site van derden een of meerdere cookies op de computer van u of andere webbezoekers. Deze cookies kunnen door het netwerk worden uitgelezen op de website die zich in dit advertentienetwerk bevindt.

De meeste soorten van deze cookies kunnen consumenten opsporen via hun IP-adres, zodat ze persoonlijk identificeerbare informatie kunnen verzamelen. De verschillende type cookies kunnen bestaan uit ‘sessie-cookies en ‘blijvende cookies. Sessie-cookies zijn tijdelijke cookies die op uw computer/apparaat blijven totdat u ​https://www.solfly.nl​ weer verlaat. Een blijvende cookie blijft veel langer op uw computer of totdat deze handmatig wordt verwijderd (hoe lang de cookie op uw apparaat blijft hangt af van de ‘levensduur” van de specifieke cookie en de instellingen van uw browser).

Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke cookies die geplaatst worden door de ​https://www.solfly.nl​ en hun functionaliteit:

Cookie Doel Type Levensduur
Google Analytics Het gebruik van ​https://www.solfly.nl onderzoeken om beter doelgroepen in kaart te kunnen brengen, meer inzicht te krijgen in statistieken en verbeteringen in de website door te kunnen voeren. Prestatie Maximaal 3 jaar
Google AdWords Analyse en tracking en advertising om relevante aanbiedingen te kunnen doen. Tracking, Prestatie en Advertising Maximaal 3 jaar

Cookies verwijderen

U kunt uw cookies het makkelijkst verwijderen via de browserinstellingen. Als je je wilt uitschrijven voor ‘adverteren op basis van interesses”, bekijk: ​https://www.youronlinechoices.eu/​.

Houd er rekening mee dat je generieke advertenties kunt blijven ontvangen. Als u verschillende apparaten gebruikt om ​https://www.solfly.nl​ op te bekijken (bijvoorbeeld uw computer, smartphone, tablet etc.) moet u ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast aan uw cookie-voorkeuren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

SolFly BV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Alle veranderingen worden op deze pagina gecommuniceerd.

Copyright PrivacybeleidDisclaimer

Vakantie inspiratie nodig?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Onze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.Ik accepteer